Babies, Kids and Family

Magazine & Market on-line

Convertir els dibuixos en realitat – Convertir los dibujos en realidad

Leave a comment

LiLiwow Alguna vegada heu pensat que els dibuixos dels nens poguéssin trasllar-se del paper a la realitat? Nosaltres no però els dissenyadors  Jack Beveridge y Joshua Lake sí. Amb aquesta idea van demanar a diversos nens de primària que dibuixessin cadires i, després d’una selecció, n’han portat 2 models a la realitat. Un experiment curiós no?

———————

¿Alguna vez habéis pensado en trasladar los dibujos de los niños a la realidad? Nosotros no pero los diseñadores Jack Beveridge y Joshua Lake sí. Con esta idea pidieron a varios niños de primaria que dibujaran sillas y, después de una selección, han llevado 2 de los modelos a la realidad. Un experimento curioso ¿no créeis?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s